Back

Nieuwigheden

Door onze wereldwijde import & export hebben wij de toegang tot heel veel nieuwe soorten.

Lees meer

Plant van de maand

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Lees meer

Fagus sylvatica

Beukenhagen worden al gebruikt sinds er sprake is van tuinkunst in Europa. Beukenhagen zijn en worden toegepast als achtergronddecor voor de opstelling van beelden in de tuin, om zichtlijnen letterlijk te lijnen en om de tuin die beslotenheid te geven, waardoor het predicaat 'tuinkamer' op z'n plaats is. Een beuk laat zich goed in vorm snoeien, waardoor niet alleen verticale, ornamentale sculpturen kunnen ontstaan, maar ook keurig strak geschoren wanden de tuinruimte nader bepalen. Een beukenhaag kan als enkele rij, dubbele rij of meerrijig worden geplant. De plantafstand in de rij bedraagt dertig tot vijfendertig centimeter en dezelfde afstand wordt aangehouden als er meer rijen worden geplant ('afstand tussen de rij'). Span om een rechte haag te krijgen een touw in de gewenste lengte. Graaf langs de lijn een geul met een diepte van ten minste dertig centimeter. Plant vervolgens de beuken stuk voor stuk langs de lijn. Vul de grond goed aan rond de wortels. Plant niet dieper dan de jonge beukjes op de kwekerij stonden. Dit is goed te zien aan de wortelhals. Die is namelijk lichter van kleur. Nadat de beuk op z'n goede plaats staat: spreid een schep grond over de wortels en trek de beuk met een lichte ruk iets omhoog. Hierdoor komt de grond goed tussen de wortels. Dicht het plantgat en trap de grond lichtjes aan rondom de wortelhals enzovoort tot de rij(en) af zijn. De gewone beuk behoudt in de winter z'n blad in tegenstelling tot de haagbeuk (Carpinus betulus). De bladen van de gewone beuk verkleuren in de herfst naar tabaksbruin. Pas vanaf begin april vallen de bladen af. Dan ook zijn de nieuwe, bruine, spitse bladknoppen zichtbaar. De nieuwe bladen ontrollen zich in snel tempo uit de knop. In korte tijd is de haag weer getooid met groene bladen. Het voordeel van een beukenhaag is dat zowel in de zomer als de winter sprake is van een 'gesloten' wand. Een beukenhaag wordt doorgaans twee keer per jaar in vorm geknipt. Kort na het uitlopen (half mei) en nog een keer voor de herfst (medio augustus).
Ref : FASYLVAT
Fagus sylvatica
 
 
  • Fagus sylvatica
  • Fagus sylvatica
 
Beschikbare matenPrijs *
100-1254,15 €
125-1505,18 €
80-1003,11 €

* Gelieve uw account te gebruiken om te bestellen ofwel, indien u noch niet over een account beschikt, een nieuwe aan te maken.

Vorige pagina