Back

Nieuwigheden

Door onze wereldwijde import & export hebben wij de toegang tot heel veel nieuwe soorten.

Lees meer

Plant van de maand

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Lees meer

Wij zijn uw leverancier of we worden het vandaag nog!

Productie van en Handel in: laanbomen, Heesters, Rozen, Fruitbomen, Vaste planten, Plantgoed, Bos-en Haagplantsoen, Lanschapsplanten.

Wij staan voor deze 4 punten garant : KLEUR, KWALITEIT, COMMUNICATIE, IMAGO.

KLEUR

 • Een kleurrijke leefwereld scheppen
 • Aan ons breed gamma producten merkt men dat ons bedrijf steeds naar betere, ziekteresistente, langer bloeiende en kleurrijke cultivars zoekt.
 • Ons bedrijf is lid van BEST-select cv., een groepering van Belgische kwekers die in samenwerking met een nationaal onderzoekscentrum op zoek gaat naar goede vernieuwingen in het sierteelt assortiment.
 • Door onze handel met Noord-Amerika, China en veel toonaangevende Europese bedrijven staan we steeds op de eerste rij om nieuwe cultivars te testen en te vermeerderen.

KWALITEIT

 • Een sterke schakel zijn in de keten van kwaliteitsproducten.
 • De goed doorlatende zandleemgrond in onze regio zorgt voor stevige kwaliteit met een prima wortelgroei.
 • Wij zijn de vierde generatie boomkwekers in onze familie, dit geeft ons de mogelijkheid te putten uit een heel lange en stabiele ervaring.
 • Een vernieuwd machinepark en goed opgeleid personeel zijn een must in ons bedrijf.

COMMUNICATIE

 • Ijveren voor goede communicatie tussen kwekers wereldwijd.
 • Wij geloven in het belang van beroepsverenigingen en samenwerking tussen kwekers onderling.
 • Een goede communicatie en onderling overleg zorgt dat we de meeste problemen te vlug af zijn.
 • Wij zijn een betrouwbare leverancier, onmisbaar voor onze trouwe klanten en een houvast voor nieuwe klanten.

IMAGO

 • Een eerbiedwaardig imago aan ons beroep geven.
 • Deelname aan De Gentse Floraliën en Internationale tentoonstellingen in Canada, Engeland en China zijn een prioriteit.
 • Onze web-site stelt een schat aan informatie en afbeeldingen open naar professionelen en de betere liefhebbers.
 • Door aktieve deelname in regionale en internationale beroepsverenigingen timmeren we voortdurend aan een onkreukbaar imago.